تماس با ما

واحدمسئول مربوطهشماره تلفن
مدیریتمحمد ابراهیم زاده۰۴۱-۳۴۴۱۱۸۸۷
مالی و فاکسامیر عباسی۰۴۱-۳۴۴۰۸۳۲۹
آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیکاحمد رضا زاده۰۴۱-۳۴۴۲۹۳۱۳
آزمایشگاه مقاومت مصالح و بتنسید محمد موسوی۰۴۱-۳۴۴۲۹۳۱۲
آزمایشگاه متالورژیجلال مهدی پور۰۴۱-۳۴۴۲۹۳۱۰-۱۱
بازرسی جوش و تست های غیر مخربرامین پاشایی۰۴۱-۳۴۴

آدرس پستی: تبریز، میدان راه آهن، شنب غازان، کوی علیزاده، کوی محمدی، روبروی مدرسه خدیجه کبری، مجتمع آزمایشگاهی سهند. کدپستی: ۵۱۸۳۹۹۳۷۸۵

کامنت‌ها بسته شده‌اند.