تاییدیه ها

گواهینامه تائید صلاحیت ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز تائید صلاحیت ایران

فارسی          انگلیسی

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره  ژئوتکنیک پایه یک از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهی نامه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاهی پایه یک در زمینه ژئوتکنیک، بتن و مصالح ساختمانی و جوش از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

گواهینامه انجمن صنفی کارفرمائی مهندسین مشاور آذربایجان شرقی

گواهینامه تائید صلاحیت مصالح ساختمانی از اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

گواهینامه تائید صلاحیت فلزی از اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

گواهینامه تائید صلاحیت تست لهیدگی شرکت ملی گاز ایران

گواهینامه ارزش افزوده سال ۹۶ از سازمان امور مالیاتی کشور

کاتالوگ مجتمع آزمایشگاهی سهند

انگلیسی  فارسی

کامنت‌ها بسته شده‌اند.