اهمیت آزمایش خاک و ژئوتکنیک

تست و آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک اهمیت بسیار زیادی در احداث ساختمان در هر متراژ و ابعادی دارد. در هر منطقه و حتی هر نقطه ای شرایط متفاوتی جهت طراحی و ساخت باید در نظر گرفته شود که توسط آزمایش و تست خاک می توان این بررسی ها را انجام داد.

لازم به توضیح است که در زمینه آزمایش خاک و تستهای ژئو همچون سایر علوم مهندسی دو فاکتور علم و تجربه مهندسی کارگشای مسائل بوده و اهمیت دارند با این تفاوت که نقش تجربه کاری، شناخت قبلی از منطقه مورد مطالعه و پروژه های مشابه نقش پررنگی در پیشبرد پروژه ها و بهینه سازی زمان و هزینه مطالعات ایفا می نماید.


آزمایش‌های مکانیک خاک

آزمایشات شاخص (Index Tests)

 • آزمایش دانه‌بندی
 • آزمایش هیدرومتری
 • آزمایش تعیین حد روانی و خمیری 
 • تعیین حد انقباض خاک
 • تعیین طبقه‌بندی خاک به طریق یونیفاید
 • تعیین رطوبت خاک

آزمایش‌های فیزیکی و مقاومتی خاک

 • تعیین وزن مخصوص (Gs) 
 • تعیین وزن مخصوص بخش ریزدانه خاک 
 • آزمایش برش مستقیم به روش‌های سریع و کند بر روی نمونه‌های کوچک به ابعاد 6×6، 10×10 
 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری تک محوری
 • آزمایش تحکیم برای نمونه‌های به قطر 50 تا 75 میلیمتر 
 • تعیین قابلیت تورم یا نشست خاک‌های چسبنده
 • تعیین نفوذپذیری خاک با ارتفاع متغیر 
 • تعیین نفوذپذیری خاک با ارتفاع ثابت
 • آزمایش تراکم به روش ساده
 • آزمایش تراکم به روش اصلاح شده
 • آزمایش تعیین نسبت باربرداری CBR 
 • آزمایش هیدرومتری مضاعف