آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی سیمان

زمان گیرش سیمان- تعیین مقاومت فشاری و کششی و خمشی ملات سیمان- تعیین نرمی سیمان(بلین) و تعیین درصد اکسیدهای تشکیل دهنده سیمان

آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی سنگدانه ها

دانه بندی- تعیین درصد رطوبت و میزان جذب آب، تعیین‌وزن‌مخصوص،مقاومت‌دربرابر سایش(لس آنجلس )، تعیین سلامت سنگدانه‌ها، تعیین پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه‌ها، تعیین درصد تطویل و تورق.

مجموعه آزمایشات بتن

تهیه طرح اختلاط بتن، تعیین مقاومت فشاری بتن، تعیین مقاومت کششی بتن (دونیم شدن)، تعیین اسلامپ و مقدار هوای بتن تازه و نمونه برداری ازبتن تازه درمحل مغزه گیری از بتن سخت شده و آزمایش‌های غیرمخرب بتن، شامل: اولتراسونیک، چکش اشمیت، و تعیین مدول الاستیسیته دربتن

استانداردها و آئین نامه ها