دستگاه کوانتومتر

آنالیز در چهار پایه آهن، مس، آلومینیوم و روی

دستگاه کشش

25 تن

آزمایشگاه مقاومت مصالح و بتن

آزمایشگاه متالورژی

خواص مکانیکی، خواص فیزیکی، خواص شیمیایی کشش، خمش، فشار، سختی سنجی، متالوگرافی، کوانتومتری

آزمایشگاه مکانیک خاک

درباره مجتمع آزمایشگاهی جهاد تحقیقات سهند

مجتمع آزمایشگاهی سهند به پشتوانه دو دهه تجربه کاری و با هدف گذاری بلند مدت هر ساله شاهد تحولات تاثیر گذار در رابطه با ارائه مشاوره و خدمات آزمایشگاهی بوده و با بهره مندی از علم و تجهیزات روز تاثیر ارزشمندی در بهبود و ارتقاء سطح کیفی فعالیت های عمرانی، صنعتی و مهندسی ایفاء نموده است. این مهندسین مشاور با دارا بودن یکی از پر کارترین و باسابقه ترین مجتمع های آزمایشگاهی کشورمان ضمن اخذ صلاحیت از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، بعنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد بوده و جزو مجربترین شرکت های مهندسی در زمینه ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، خدمات آزمایشگاهی متالورژی، بازرسی فنی، پیمانکاری تخصصی ژئوتکنیک، ابنیه و کاوشهای زمینی می باشد و با توحه به اصل رضایتمندی کارفرمایان و تعهد به رعایت الزامات قانونی، بهبود مستمر در کلیه ابعاد را مد نظر دارد.
  • نیرو یافته از Tempera & WordPress.