آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک، آزمایشگاه مکانیک سنگ، آزمایشگاه مواد و متالورژی، آزمایشگاه آسفالت و… دسته بندی می شود که در این بخش به معرفی آزمایشگاه خاک می پردازیم.

خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک

خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک در دو بخش “انجام عملیات و آزمون های صحرایی” و ” انجام آزمون های آزمایشگاهی” انجام می پذیرد که ذیلا به معرفی خدمات هر یک از این بخش ها می پردازیم :

عملیات و آزمون های صحرائی مکانیک خاک و ژئوتکنیک

انجام آزمون‌ها و عملیات صحرائی در زمینه مکانیک خاک و ژئوتکنیک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اطلاعات و داده‌هایی که از آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌های صحرائی حاصل می‌شوند، به مهندسان کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از رفتار خاک‌ها در واقعیت‌های میدانی داشته باشند.

آزمون-های-صحرایی

حفاری گمانه های ماشینی و دستی جهت شناسائی لایه های خاک

حفاری گمانه‌های ماشینی و دستی به منظور شناسایی لایه‌های خاک در پروژه‌های مهندسی و زمین‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این عملیات با هدف بررسی و شناسایی ترکیبات و ویژگی‌های مختلف لایه‌های خاکی انجام می‌شود.

آزمایش های نفوذ استاندارد SPT، دانسیته در محل، تراوایی لوفران و لوژن، بارگذاری صفحه ای، پرسیومتری، دانهول ژئوالکتریک، برش مستقیم بر جا

نفوذ استاندارد SPT

آزمایش نفوذ استاندارد SPT (Standard Penetration Test) یکی از مهمترین و رایج‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که به منظور اندازه‌گیری مقاومت و ویژگی‌های مختلف خاک‌ها در عمق‌های مختلف انجام می‌شود. این آزمایش به مهندسان و متخصصان مرتبط با مکانیک خاک و ژئوتکنیک اطلاعات مهمی در مورد خواص خاک‌ها و رفتار آنها در واقعیت‌های میدانی ارائه می‌دهد.

دانسیته در محل

آزمایش دانسیته یا آزمایش تراکم به منظور اندازه‌گیری تراکم و دانسیته خاک در محل انجام می‌شود. این آزمایش با هدف تخمین حجمی و وزنی خاک در یک حجم واحد، اطلاعاتی ارائه می‌دهد که به مهندسان و متخصصان در زمینه مهندسی مدنی و ژئوتکنیک کمک می‌کند تا ویژگی‌های تراکمی و خواص مکانیکی خاک‌ها را در محل مشخص کنند. دسترسی به این اطلاعات، برای طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف مهم است.

تراوایی لوفران و لوژن

آزمایش تراوایی لوفران و لوژن (Lugeon and Lefranc Permeability Tests) برای اندازه‌گیری تراوایی و نفوذپذیری خاک‌ها به کار می‌رود. این آزمایش‌ها به مهندسان و متخصصان زمین‌شناسی و ژئوتکنیک اطلاعاتی در مورد قابلیت عبور آب از خاک‌ها و تراوایی آنها ارائه می‌دهند. تراوایی خاک‌ها نقطه‌کلیدی در تعیین رفتار هیدرولیکی و زمانی آب در زیر زمین است و برای تحلیل مشکلات مرتبط با زهکشی، پروژه‌های نفت و گاز، مهندسی سدها و موارد دیگر اهمیت دارد.

  • در آزمایش تراوایی لوفران (Lefranc Permeability Test)، آب تحت فشار در اثر ضربات به خاک وارد می‌شود. تراوایی خاک با اندازه‌گیری نرخ عبور آب از خاک در واحد زمان و فشار مشخص محاسبه می‌شود. این آزمایش به مهندسان کمک می‌کند تا تخمینی از تراوایی و نفوذپذیری خاک‌ها در شرایط میدانی داشته باشند.
  • آزمایش تراوایی لوژن (Lugeon Permeability Test) نیز مشابه آزمایش لوفران است. در این آزمایش، آب تحت فشار به خاک وارد می‌شود و نفوذ آب از خاک در واحد زمان و فشار مشخص اندازه‌گیری می‌شود. اطلاعات حاصل از این آزمایش به مهندسان کمک می‌کند تا خصوصیات هیدرولیکی خاک‌ها را در نظر گرفته و انتخاب‌ها و طراحی‌های بهتری را برای پروژه‌ها انجام دهند.
بارگذاری صفحه ای

آزمایش بارگذاری صفحه‌ای (Plate Load Test) یکی از مهمترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که به منظور ارزیابی و تعیین رفتار و مقاومت خاک در مقابل بارگذاری تحت صفحه انجام می‌شود. این آزمایش به مهندسان و متخصصان در زمینه مهندسی مدنی و ژئوتکنیک اطلاعاتی ارائه می‌دهد که در طراحی سازه‌ها و انجام پروژه‌های ساختمانی و زمین‌شناسی بسیار مهم است.

در آزمایش بارگذاری صفحه‌ای، یک صفحه فلزی یا بتنی به خاک بارگذاری اعمال می‌شود. این بارگذاری به تدریج افزایش می‌یابد و تغییرات بار و تغییرات دهانه به صورت همزمان ثبت می‌شوند. این آزمایش در دو حالت مختلف، یعنی حالت تک‌پیچه و حالت دوپیچه (حالتی که صفحه از دو طرف بارگذاری می‌شود) انجام می‌شود.

پرسیومتری

آزمایش پرسیومتری (Pressuremeter Test) یکی از مهمترین آزمایش‌های مکانیک خاک و ژئوتکنیک است که برای تعیین ویژگی‌های مکانیکی و رفتار تغییرشکلی خاک‌ها در عمق‌های مختلف استفاده می‌شود. این آزمایش به مهندسان و متخصصان مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی و مهندسی ژئوتکنیک اطلاعات مهمی در مورد خواص مکانیکی خاک‌ها ارائه می‌دهد.

در آزمایش پرسیومتری، توسط یک تجهیز به نام پرسیومتر به عمق مورد نظر در خاک فشار وارد می‌شود. این تجهیز شامل یک توربین یا لوله فشرده و یک سیلندر نیزه‌ای می‌باشد که اطراف توربین یا لوله قرار می‌گیرد. با فشار دادن سیلندر نیزه به خاک، فشار اجزاء مکانیکی خاک اندازه‌گیری می‌شود و نتایج در نمودار فشار-تغییرشکل ثبت می‌شوند.

پرسیومتری
دانهول ژئوالکتریک

آزمایش دانهول ژئوالکتریک یک روش غیرتخریبی برای تعیین توزیع اندازه دانه‌های خاک با استفاده از مقاومت الکتریکی خاک‌ها درطول یک ستون طولی خاک انجام می‌شود. این آزمایش بر مبنای تفاوت مقاومت الکتریکی دانه‌های مختلف در خاک است. از این طریق، می‌توان به طور تخمینی به توزیع اندازه دانه‌ها در خاک پی برد.

در آزمایش دانهول ژئوالکتریک، یک تجهیز ارتعاشی به خاک تحت آزمون متصل می‌شود و سیگنال‌های الکتریکی به تجهیز ارتعاشی اعمال می‌شود. مقاومت الکتریکی مختلفی برای دانه‌های خاک وجود دارد که می‌تواند توسط تغییرات جریان الکتریکی اندازه‌گیری شود. نتایج این آزمایش به صورت منحنی مقاومت الکتریکی در ارتباط با عمق طولی خاک ترسیم می‌شود. با تحلیل این نمودار و استفاده از تجربیات پیشین، می‌توان به توزیع اندازه دانه‌ها در خاک پی برد.

آزمایش دانهول ژئوالکتریک معمولاً به عنوان یک روش تخمینی برای تعیین توزیع اندازه دانه‌ها در خاک استفاده می‌شود. این روش مناسب برای انجام تجزیه و تحلیل سریع و غیرتخریبی از خصوصیات دانه‌ای خاک‌ها است. با این حال، توجه به نتایج به دقت معمولاً با دقت روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل دانه‌بندی خاک انجام می‌شود.

دانهول-ژئوالکتریک
برش مستقیم برجا

آزمایش برش مستقیم برجا (In Situ Direct Shear Test) یکی از روش‌های مهم در مهندسی ژئوتکنیک است که برای تعیین مقاومت برشی و رفتار شکل‌پذیری خاک‌ها تحت بارگذاری برشی در محل (برجا) انجام می‌شود. این آزمایش به مهندسان و متخصصان در زمینه مهندسی مدنی، ژئوتکنیک و سازه‌های خاکی اطلاعات مهمی در مورد ویژگی‌های مکانیکی خاک‌ها و رفتار آنها در شرایط واقعی میدانی ارائه می‌دهد.

در آزمایش برش مستقیم برجا، دو نمونه افقی از خاک درون دستگاه برش مستقیم قرار می‌گیرند و برشی بین آنها ایجاد می‌شود. یک نمونه به عنوان نمونه زیرین (base) و دیگری به عنوان نمونه فوقانی (top) تعبیه می‌شود. سپس نیروی عمودی به نمونه فوقانی اعمال می‌شود تا برشی بین دو نمونه ایجاد شود. این نیرو به تدریج افزایش می‌یابد تا زمانی که شکست در برش ایجاد شود. نیرو و دیفرانسیل جابجایی در طول مرحله‌های مختلف بارگذاری ثبت می‌شود.

آزمایش کشش میلگرد کاشته و نیلینگ

این آزمایش جهت بررسی کیفیت اتصال بتن و میلگرد یا اتصال دوغاب سیمان و نیل در محل اجرای پروژه صورت می پذیرد

عملیات تزریق برای ایجاد پرده آب بند

عملیات تزریق برای ایجاد پرده آب‌بند یکی از روش‌های مهم در مهندسی ژئوتکنیک و عمران است که به منظور کنترل و مدیریت آب‌های زیرزمینی و حفظ سازه‌ها و ساختمان‌ها از تأثیر آب انجام می‌شود. در این روش، با تزریق مواد چسبنده و آب‌بند به خاک یا سنگ، یک لایه آب‌بند ایجاد می‌شود تا جلوی نفوذ آب را در زیر زمین یا در نزدیکی سازه‌ها گرفته و از تأثیر آب به سازه محافظت شود.

پایدار نمودن دیوار گود و شیب توسط مسلح سازی خاک

پایداری دیوارهای گود و شیب‌ها در پروژه‌های ساختمانی و زمینی بسیار مهم است. از مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌های خاکی برای ایجاد پایداری در دیوارهای گود و شیب‌ها استفاده می‌شود. یکی از روش‌های مهم برای افزایش پایداری این سازه‌ها، مسلح سازی خاک (Soil Reinforcement) است.

در مسلح سازی خاک، از موادی مانند ژئوسنتتیکس (Geosynthetics)، شبکه‌های فلزی، پی‌های تسلیحی و میله‌های تسلیحی استفاده می‌شود تا مقاومت و پایداری خاک افزایش یابد.

انجام آزمون های آزمایشگاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک

انجام آزمایش‌های آزمایشگاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک به منظور تعیین ویژگی‌های مختلف خاک و ترکیبات آنها به کمک دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی انجام می‌شود. این آزمایش‌ها برای تحلیل و طراحی پروژه‌های مختلف مهندسی عمران، معماری، راه‌سازی، زمین‌شناسی و محیط‌زیست بسیار مهم هستند. ذیلاً تعدادی از آزمایشات مکانیک خاک و ژئوتکنیک که در آزمایشگاه آرمان صنعت تدبیر اندیش انجام می پذیرد را ذکر می کنیم.

آزمایشات طبقه بندی خاک شامل دانه بندی، حدود اتربرگ و ...

آزمایش دانه بندی

آزمایش دانه‌بندی خاک یکی از مهم‌ترین آزمایش‌ها در خاک‌شناسی است که به تحلیل و تعیین توزیع اندازه ذرات مختلف در نمونه خاک کمک می‌کند. این آزمایش به طبقه‌بندی خاک‌ها بر اساس اندازه ذرات و ترکیب ذراتی که در خاک وجود دارند، کمک می‌کند. دانه‌بندی خاک می‌تواند اطلاعات مهمی از جمله تراکم، تراوایی، ویژگی‌های مکانیکی و رفتار آبی خاک ارائه دهد.

الک های دانه بندی
الک های آژمایشات سنگ دانه ها
آزمایش حدود اتربرگ

آزمایش حدود اتربرگ یکی از آزمایش‌های مهم در خاک‌شناسی است که برای تعیین محتوای ذرات معدنی موجود در خاک به منظور تشخیص و تحلیل ترکیب و نوع ذرات کمک می‌کند. این آزمایش به طور خاص به بررسی محتوای ذراتی با اندازه بزرگتر از حدود 75 میکرومتر (عبارتاً ذرات خرد) و کمتر از حدود 2 میلیمتر (عبارتاً ذرات خرده) می‌پردازد. آزمایش حدود اتربرگ به تحلیل فرکانس نسبی ظاهری ذرات خاک با اندازه‌های مختلف می‌پردازد.

آزمایشات تعیین خصوصیات مکانیکی خاک شامل سه محوری، برش مستقیم، تک محوری، تحکیم، تورم

آزمایش سه محوری

آزمایش سه محوری خاک، یکی از آزمایش‌های مهم در زمینه مکانیک خاک و مکانیک سنگ است که به بررسی رفتار مکانیکی خاک و سنگ تحت تنش‌های مختلف در سه جهت اصلی (عمود بر هم) می‌پردازد. این آزمایش برای تعیین پارامترهای مهمی مانند مدول الاستیسیته، مقاومت برشی، ویسکوزیته و تغییر شکل خاک یا سنگ تحت تنش‌های مختلف استفاده می‌شود.

تجهیزات آزمایش سه محوری
تجهیزات آزمایش سه محوری
آزمایش برش مستقیم

آزمایش برش مستقیم خاک (Direct Shear Test) یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که برای تعیین مقاومت برشی و خواص مکانیکی خاک در شرایط برش مستقیم انجام می‌شود. این آزمایش به تعیین پارامترهایی مانند زاویه‌ی اصطکاک داخلی (زاویه داخلی برش) و کشسانی (کشش و فشار مورد نیاز برای شروع حرکت خاک) کمک می‌کند. آزمایش برش مستقیم معمولاً برای ترکیب‌های آجر، خاک‌های مخلوط و مواد سنگی نیز انجام می‌شود.

برش مستقیم
آزمایش تک محوری

آزمایش تک‌محوری خاک (Uniaxial Compression Test) یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که به بررسی رفتار مکانیکی خاک در شرایط تک محوری (تنها تغییر طول در یک جهت اتفاق می‌افتد) می‌پردازد. این آزمایش به تعیین مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و خواص مکانیکی دیگر خاک در شرایط تک‌محوری کمک می‌کند.

تک محوری
آزمایش تورم

آزمایش تورم خاک یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که به بررسی خواص حجمی و تغییر شکل‌های حجمی خاک تحت تاثیر تغییرات فشارها و رطوبت‌ها می‌پردازد. این آزمایش معمولاً با هدف تعیین ضریب تورم، تغییر حجم و تغییر شکل‌های حجمی خاک در شرایط مختلف انجام می‌شود.

آزمایش تورم خاک به ما اطلاعات مهمی از جمله تغییر حجم، تغییر شکل‌های حجمی و خصوصیات تغییر حجم خاک تحت فشارها و تغییرات رطوبتی را ارائه می‌دهد. این اطلاعات در تحلیل و طراحی پروژه‌های مهندسی عمران، معماری و زمین‌شناسی بسیار مهم است.

آزمایشات تعیین شاخص های فیزیکی خاک شامل رمبندگی، نفوذپذیری، واگرائی و هیدرومتری

آزمایش رمبندگی

آزمایش رمبندگی خاک (California Bearing Ratio Test یا CBR Test) یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که برای ارزیابی مقاومت و توانایی پشتیبانی خاک در مقابل بارهای مکانیکی، به ویژه در طراحی و تحلیل راه‌ها و سطوح جاده‌ای، انجام می‌شود. این آزمایش به تعیین نسبت مقاومت فشاری خاک به مقاومت فشاری سنگ یا قالب بتن معادل، به نام “ضریب رمبندگی خاک” کمک می‌کند.

آزمایش نفوذ پذیری خاک

آزمایش نفوذپذیری خاک (Permeability Test) یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که برای ارزیابی قدرت و توانایی گذراندن آب از خاک، به ویژه در طراحی سیستم‌های زهکشی و مهندسی پی، انجام می‌شود. این آزمایش به تعیین ضریب نفوذپذیری یا نرخ گذر آب از خاک در واحد زمان و واحد فشار کمک می‌کند.

آزمایش نفوذپذیری خاک اطلاعات مهمی در مورد توانایی و سرعت گذراندن آب از خاک و همچنین تاثیر زهکشی و تخلیه آب در طراحی و اجرای پروژه‌های مهندسی مرتبط با زهکشی، سازه‌ها و محیط زیست به مهندسان ارائه می‌دهد.

آزمایش واگرائی

آزمایش واگرایی خاک (Atterberg Limits Test) یکی از پایه‌ای‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که برای تعیین ویژگی‌های حالت‌های مختلف رطوبتی خاک، به ویژه در مورد حالت‌های جامد، پلاستیک و شکل‌پذیر خاک، انجام می‌شود. این آزمایش به تعیین نقاط واگرایی مختلف خاک از جمله نقطه شروع پلاستیسیته و نقطه پلاستیکیته کمک می‌کند.

آزمایش واگرایی خاک به ما اطلاعات مهمی در مورد تغییر شکل‌های حجمی و رفتار خاک در حالات مختلف رطوبتی ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای تحلیل و طراحی پروژه‌های مهندسی عمران، معماری و زمین‌شناسی بسیار اهمیت دارد.

آزمایش هیدرومتری

آزمایش هیدرومتری خاک (Hydrometer Test) یکی از روش‌های مهم در تعیین ترکیب دانه‌ای و توزیع اندازه دانه‌های خاک است. این آزمایش برای تحلیل ترکیب دانه‌ای خاک و محاسبه توزیع نسبی اندازه‌های دانه‌ها به کار می‌رود. آزمایش هیدرومتری معمولاً بر روی نمونه‌های خاک انجام می‌شود تا میزان تجزیه و تحلیل دانه‌ها و اندازه‌های مختلف آنها مشخص شود.

آزمایش هیدرومتری اطلاعات مهمی از جمله توزیع اندازه دانه‌ها، نسبت‌های مختلف دانه‌ها و خصوصیات دانه‌ای خاک را به مهندسان و محققان زمین‌شناسی ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای تحلیل و طراحی پروژه‌های مهندسی عمران، زمین‌شناسی و محیط زیست اهمیت دارد.

آزمایشات کنترل کیفیت مصالح خاکی شامل CBR، تراکم پروکتور، هم ارز ماسه ای

آزمایشات کنترل کیفیت مصالح خاکی مانند CBR، تراکم پروکتور و هم‌ارز ماسه‌ای اهمیت زیادی در ارزیابی و کنترل کیفیت خاک‌ها برای پروژه‌های مهندسی دارند. این آزمایش‌ها به مهندسان معماری و مهندسی عمران کمک می‌کند تا تأمین کیفیت مناسب مصالح خاکی در ساخت و سازهای خود را اطمینان بخشند. در زیر به توضیح مختصری از هر یک از این آزمایشات می‌پردازم:

با انجام این آزمایش‌ها، مهندسان معماری و مهندسی عمران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که مصالح خاکی مورد استفاده در پروژه‌هایشان دارای خواص مکانیکی مناسبی برای تحمل بارهای مختلف و تحت شرایط مختلف رطوبتی هستند.

آزمایش CBR

آزمایش CBR (California Bearing Ratio) یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که به منظور اندازه‌گیری مقاومت فشاری خاک در مقایسه با مقاومت فشاری قالب بتن یا سنگ معادل، برای تحلیل و طراحی سازه‌ها و زیرساخت‌های مهندسی، به خصوص در زمینه راه‌سازی و ساخت فرودگاه‌ها، استفاده می‌شود.

هدف اصلی از انجام آزمایش CBR، تعیین توانایی خاک در تحمل بارهای مکانیکی زیر ترافیک‌ها و بارگذاری‌های مختلف در پروژه‌های مهندسی است. این آزمایش به ویژه در طراحی و اجرای راه‌ها، فرودگاه‌ها، سدها، سازه‌های پی، تونل‌ها و سایر پروژه‌هایی که با بارهای مکانیکی سنگین روبرو می‌شوند، اهمیت دارد.

در نهایت، نتیجه آزمایش CBR به مهندسان کمک می‌کند تا طراحی مهندسی مناسبی برای راه‌ها، فرودگاه‌ها و سازه‌های مختلف داشته باشند و از کیفیت و ایمنی پروژه‌هایشان اطمینان حاصل کنند.

آزمایش تراکم پروکتور

آزمایش تراکم پروکتور (Proctor Compaction Test) یکی از مهمترین آزمایش‌های مکانیک خاک است که برای تعیین تراکم حداکثر و میزان تراکم‌پذیری خاک در حالت‌های مختلف رطوبتی، به منظور طراحی و اجرای پوشش‌های خاکی در پروژه‌های مهندسی استفاده می‌شود. این آزمایش به مهندسان کمک می‌کند تا تراکم‌پذیری مناسب خاک‌ها برای پروژه‌های ساختمانی، راه‌سازی، زیرسازی و سایر پروژه‌های مهندسی را تعیین و کنترل کنند.

هدف اصلی از انجام آزمایش تراکم پروکتور، تعیین تراکم حداکثر و میزان تراکم‌پذیری خاک در حالت‌های مختلف رطوبتی است. این آزمایش به ویژه برای طراحی و تحلیل پوشش‌های خاکی در پروژه‌های مهندسی که به تراکم خاک تحت بارهای مختلف احتیاج دارند، اهمیت دارد.

آزمایش هم ارز ماسه ای

آزمایش هم‌ارز ماسه‌ای (Sand Equivalent Test) یک آزمایش کنترل کیفیت مصالح خاکی است که برای ارزیابی خواص کیفیتی خاک‌ها و ترکیبات آنها به منظور استفاده در پروژه‌های مهندسی، به خصوص در طراحی و ساخت مخلوط‌های خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمایش به مهندسان کمک می‌کند تا مصالح خاکی مناسب با خواص مطلوبی برای پروژه‌های مهندسی را انتخاب کنند.

هدف اصلی از آزمایش هم‌ارز ماسه‌ای، تعیین میزان محتوای مواد رسی و پرکننده در خاک است. این آزمایش به ویژه برای ارزیابی خواص کیفیتی خاک‌های رسی و ماسه‌ای در مخلوط‌های خاکی به کار می‌رود و از آن به عنوان یک شاخص معیار کیفیت خاک برای پروژه‌های مختلف استفاده می‌شود.

آزمایشات شیمیایی

آزمایش‌های مورد استفاده در شیمی خاک به منظور ارزیابی ترکیبات شیمیایی موجود در خاک و تأثیر آنها بر خواص خاک استفاده می‌شوند. این آزمایش‌ها به مهندسان، زمین‌شناسان، محیط‌زیست‌شناسان و سایر متخصصان مرتبط با زمین‌شناسی و علوم محیط‌زیست کمک می‌کند تا مشکلات مرتبط با ترکیبات شیمیایی خاک را در پروژه‌های مختلف تجزیه و تحلیل کنند.

ph متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *