آزمایشگاه مواد و متالورژی

آزمایشگاه مواد و متالورژی

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به دسته بندی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک، آزمایشگاه مکانیک سنگ، آزمایشگاه مواد و متالورژی، آزمایشگاه آسفالت و… تقسیم می شود که در این بخش به معرفی آزمایشگاه مواد و متالورژی می‌پردازیم.

ماهیت آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه مواد و متالورژی آرمان صنعت تدبیر اندیش

  • شیمایی، فیزیکی
  • فیزیکی
  • مکانیکی

آزمایش آنالیز کوانتومتری - طیف سنجی نشر نوری (Optical Emission Spectrometric OES)

اگر الکترونهای یک اتم تحریک شوند. بخشی از الکترونها با انرژی ناشی از این تحریک از مدار خود خارج گشته و به یک لایه بالاتر صعود می کنند. به علت ناپایداری و تمایل برگشت الکترونها به لایه خودشان انرژی دریافت شده را به شکل نور ساطع می کنند. طول موج این نور متناسب با نوع عنصر تحریک شده می باشد.

آزمایش آنالیز کوانتومتری
آزمایش آنالیز کوانتومتری

منبع تحريك كننده (در اینجا همان جرقه)؛ جرقه الکتریکی با جریان متناوب می باشد که در هنگام کار با انفجار های کوچک و ممتد همراه است . این انرژی داخل خازن ها جمع می شود و خازن ها باردار می شوند و بعد از عمل کردن دستگاه در خازن ها تخلیه صورت می گیرد . در تحریک به وسیله جرقه تخلیه الکتریکی بین الکترود و نمونه صورت می گیرد . جنس الکترود از تنگستن می باشد . در اثر این جرقه مواد نمونه بخار شده و الکترون اتم ها در دماهای بالا تحریک می شود .

*سيستم نوري: عدسی ها و گرتینگ 3600 line/mm

*سيستم آشکار ساز: آشکار ساز: CCD, PMT

استاندارد های مربوط به کوانتومتری

 – ASTM E415 (Fe), E1251 (Al), E1086 (Stainless Steel), E1999 (Cast Iron), E2209 (High Manganese Steel)

 – DIN EN 15079 (Cu)

 – ISIRI 10979 (Fe)

آزمایش کشش ( Tension testing )

آزمون كشش شامل قرار دادن یک نمونه تست در معرض کرنشی کششی است که تا رسیدن به شکست به طور پیوسته افزایش می یابد. این تست به منظور تعیین یک یا چند خاصیت کششی (استحکام کششی Rm، استحکام تسلیم بالایی، پایینی، قرار دادی، دائمی Rp0.2, Rt0.5, ReL, ReH ، ازدیاد طول ɛ ، کاهش سطح مقطع و مدول یانگ E) انجام می شود.

دستگاه آزمایش کشش

آزمایش خمش ( bending test )

تست خمش یک تست شکل پذیر است که جهت سنجش توانایی مواد فلزی در تحمل تغییر شکل پلاستیکی ناشی از فرایند خمش انجام می شود. این تست شامل تغییر شکل پلاستیکی یک نمونه تست با مقطع دایره، مربع، مستطیل و یا چند ضلعی در اثر خمش، بدون تغییر جهت بار گذاری تا رسیدن به یک زاویه خمش معین می باشد.

استاندارد های مربوطه :

ISIRI 1016

ISO 7438

ASTM E290

A370

AWS B4

ASME Sec.IX

API 1104

آزمایش ضربه ( Impact Test )

 تست ضربه چارپی یک تست دینامیکی است که در آن یک نمونه تست با شیار V یا U شکل با ضربه پاندولی که آزادانه نوسان میکند، شکسته میشود. در انتها انرژی جذب شده اندازه گیری می شود . این انرژی مقدار استحکام ضربه ای ماده است.

در اين آزمون، آزمونه اي شياردار با ضربه آونگی شكسته می شود. شيار اين آزمونه دارای شكل هندسی خاص مي باشد که در قسمت مركزی بـين دو نگهدارنـده دقيقـاً مقابـل نقطه ای كه ضربه زده می‌شود، قرار گرفته و انرژی جذب شده در اين آزمون تعيين می‌شود. 

استاندارد های مربوطه :

ISIRI 796-1

ISO 796-1

ASTM E23

A370

آزمایش سختی سنجی ( Hardness Testing )

جهت انجام این آزمایش آزمونه بايد دارای سطحی موازی و صاف باشد كه امكان اندازه گيري دقيق قطر فرورفتگی را فراهم نمايد.

سطح تماس بايد كاملاً از اجسام خارجی نظير: پوسته، روغن، آشغال و غيره، عاری و تميز باشد. بسيار ضروری اسـت كـه آزمونه بصورت كاملاً صلب و محكم بر روی صفحه زيرين قرار گيرد و هيچگونـه حركـت و جابجـايی بـه هنگام آزمون رخ ندهد.

آماده سازی آزمونه بايد به گونه ای انجام گيرد كه حداقل تغيير را در سـطح ايجاد نمايـد بـه عنوان مثال سطح، كار گرم و يا كار سرد نگردد.

آزمایش سختی سنجی برینل ( Brinell Hardness Testing )

تست سختی برینل یک تست فرورفتگی یا دندانه ای است که در آن ساچمه ای از جنس فلز سخت با فشار به داخل سطح نمونه تست فرو رفته و قطر میانگین فرو رفتگی به جا مانده در سطح بعد از برداشتن نیروی تست اندازه گرفته می شود. سختی برینل از تقسیم نیروی تست بر سطح منحنی فرو رفتگی به دست می آید.

استاندارد های مربوطه :

ISIRI 7809

ISO 6506-1

ASTM E10

آزمایش سختی سنجی راکول ( Rockwell Hardness Testing )

تست های سختی راکول و راکول سطحی جزء تست های تو رفتگی یا دندانه ای هستند که از فشردن یک فرو رونده به داخل سطح یک نمونه تست در دو مرحله و اندازه گیری عمق ثابت فرورفتگی تحت نیروی اولیه تست و بعد از برداشتن نیروی اضافی بهره می گیرند. مقدار سختی راکول از عمق ثابت فرو رفتگی نتیجه می شود.

استاندارد های مربوطه :

ISIRI 7811-1

ISO 6508-1

ASTM E18

آزمایش سختی سنجی ویکرز ( Vickers Hardness Testing )

یک تست فرورفتگی یا دندانه ای است که در آن یک هرم الماسه با قاعده مربعی و زاویه میان وجوه مقابل در راس برابر 136 درجه با فشار به داخل سطح یک نمونه تست فرو رفته و طول اقطار فرورفتگی به جا مانده در سطح بعد از برداشتن نیروی تست اندازه گیری می شود. سختی ویکرز از تقسیم نیروی تست بر سطح وجوه شیبدار فرورفتگی به دست آید.

ویکرز

استاندارد های مربوطه :

ISIRI 7810

ISO 6507-1

ASTM E92

ASTM E140

آزمایش روش میکروسکوپی برای تعیین اندازه دانه فولادها
(Micrographic determination of the apparent grain size's)

 روش میکروسکوپی برای تعیین اندازه دانه فریتی یا آستیتی در فولادها شامل بررسی سطح پولیش شده یک نمونه که به طور مناسب آماده سازی شده است، جهت اشکار ساختن مرز دانه ها و محاسبه اندازه دانه  به صورت مقایسه ای یا اندازه گیری می باشد.

آزمایش تعیین کیفیت جوش لوله های پلی اتیلن
(Micrographic determination of the apparent grain size's)

انجـام آزمون لهيدگي (Crush Test) به صورت ميداني و تحـت نظـارت مهنـدس ناظر پروژه يا نماينده وي بر روي سرجوشهاي الكتروفيوژن نمونه برداري شده از هر پروژه بعنوان بخشي از آزمونـهاي مخـرب جهـت تعيين کيفيت جوش، لازم الاجراء مي باشد.

منظـور از انجـام ايـن آزمون، تعـيين کيفيـت جـوش لولـه هـای پلـی اتـيلن ازنـوع  socket electrofusion مي باشد. اين آزمـون بـراي اقطار ١۶ ميلي متر الي ٢٢۵ ميلي متر قابل اجراء بوده و معيار استحكام جوش براساس خصوصيات ابعادي ترك ايجاد شده در جوش و نوع سطوح شكست استوار مي باشد.

تعیین کیفیت جوش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *