خدمات قابل ارائه مجتمع آزمایشگاه های آرمان صنعت تدبیر اندیش​

آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک

الف) انجام آزمون های آزمایشگاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک

 •  آزمایشات طبقه بندی خاک شامل دانه بندی، حدود اتربرگ
 •  آزمایشات تعیین خصوصیات مکانیکی خاک و سنگ شامل سه محوری، برش مستقیم، تک محوری، تحکیم، تورم
 •  آزمایشات تعیین شاخص های فیزیکی خاک شامل رمبندگی، نفوذپذیری، واگرائی و هیدرومتری
 •  آزمایشات کنترل کیفیت مصالح خاکی شامل CBR، تراکم پروکتور، هم ارز ماسه ای
 •  آزمایشات شیمیایی و …

ب) انجام عملیات و آزمون های صحرائی مکانیک خاک و ژئوتکنیک

 • حفاری گمانه های ماشینی و دستی جهت شناسائی لایه های خاک
 •  آزمایش های نفوذ استاندارد SPT، دانسیته در محل، تراوایی لوفران و لوژن، بارگذاری صفحه ای، پرسیومتری، دانهول ژئوالکتریک، برش مستقیم بر جا
 • عملیات تزریق برای ایجاد پرده آب بند
 •  پایدار نمودن دیوار گود و شیب توسط مسلح سازی خاک

ج) خدمات مهندسی و مشاوره ژئوتکنیک

 • تفسیر نتایج آزمایشات مکانیک خاک
 • طبقه بندی و تشریح خصوصیات لایه های زمین
 • تعیین ظرفیت باربری خاک بر اساس مقاومت برشی و ملاحظات نشست
 • تعیین خصوصیات سطح آب زیرزمینی
 • تعیین ضریب عکس العمل بستر
 • تعیین ضرایب فشار های جانبی خاک
 • تعیین نوع زمین براساس آئین نامه زلزله ایران
 • تعیین نوع سیمان مصرفی مناسب برای پی ها با توجه به میزان سولفات و کلرور موجود در حاک و آب زیرزمینی
 • بررسی زهکشی فاضلاب و آبهای نفوذی و سطحی
 • شناسائی خاک های مستعد روانگرایی، رمبندگی و تورم و ارائه تمهیدات لازم جهت مقابله با تاثیرات نامطلوب آنها
 • ارائه توصیه های فنی و راهکاری های لازم برای انجام عملیات خاکی، گودبرداری و اخداث پی ها و سازه های ژئوتکنیکی
 • مطالعات زمین شناسی مهندسی
 • مطالعات ویژه شامل مطالعات لرزه خیزی، تحلیل خطر ساختگاه و تعیین طیف طرح ویژه ساختگاه

آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

خدمات آزمایشگاهی بتن و مصالح ساختمانی

- سیمان

انجام آزمایش های مقاومت فیزیکی، نرمی به روش بلین و تعیین وزن واحد حجم

- سنگدانه

 • کلیه آزمایشات فیزیکی و شیمیایی سنگدانه ها از جمله دانه بندی، تعیین درصد ذرات کوچکتر از الک شماره 200، تعیین درصد سایش به روزش لوس آنجلس، ذوب و یخبندان، تعیین درصد افت وزنی در برابر سولفات سدیم و منیزیم، تعیین میزان سولفات و کلرید و …
 • آزمایش پترو گرافی سنگدانه ها برای استفاده در بتن
 • تعیین پتانسیل واکنش قلیائی سنگدانه ها و سنگ های کربناته بعنوان سنگدانه های بتن

- آب مصرفی بتن

 • انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفیت آب مصرفی بتن

- بتن تازه

 • آزمایش های تعیین درصد هوا، وزن واحد حجم و روانی ( اسلامپ)

- بتن سخت شده

 • تعیین مقاومت فشاری در قالب های استاندارد، تعیین مقاومت خمشی، نفوذ پذیری، مدول الاستیسیته، عمق کربناتاسیون مقاومت در برابر ذوب و یخبندان و سولفات سدیم و منیزیم
 • ارزیابی مقاومت اعضای بتنی بوسیله چکش اشمیت دیجیتالی، مغزه گیزی و اولتراسونیک
 • آزمایش پتروگرافی بتن
 • سایر آزمایش های مربوط به ملات و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه آسفالت

 • تعیین درصد گیر
 • تعیید درصد شکستگی مصالح
 • استحکام آسفالت به روش مارشال
 • مشخصات فیزیکی مخلوط آسفالت
 • روانی آسفالت
 • وزن مخصوص آسفالت
 • کنترل کیفیت مصالح آسفالت طبق استاندارد ASTM  و استاندارد ملی ایران

آزمایشگاه شیمی

 • انجام آزمایشات مربوط به آب مصرفی بتن
 • آزمایشات مربوط به سیمان
 • تعیین سولفات و کلرید شن و ماسه
 • آنالیز شیمیایی افزودنی های بتن

آزمایشگاه مواد و متالورژی

 • آزمایش آنالیز کوانتومتری – طیف سنجی نشر نوری (Optical Emission Spectrometric OES)
 • آزمایش کشش ( Tension testing )
 • آزمایش خمش ( bending test )
 • آزمایش ضربه ( Impact Test )
 • آزمایش سختی سنجی ( Hardness Testing )
 • آزمایش سختی سنجی برینل ( Brinell Hardness Testing )
 • آزمایش روش میکروسکوپی برای تعیین اندازه دانه فولادها
 • آزمایش تعیین کیفیت جوش لوله های پلی اتیلن

بازرسی فنی جوش و تست های مخرب

 • تست رادیوگرافی صنعتی با اشعه ایکس و گاما (RT)
 • تست ماوراء صوت (UT)
 • تست ذرات مغناطیسی (MT)
 • تست مایعات نافذ (PT)
 • بازرسی جوش (VT)
 • بازرسی رنگ و سند بلاست ( ضخامت سنجی ، تست چسبندگی رنگ و سایکرومتر)
 • ضخامت سنجی
 • خدمات مشاوره کنترل کیفی و جوش
 • تهیه رویه کنترل کیفی و ایستگاههای بازرسی QC PLAN & ITP)
 • کنترل جوشکاری (WPS)
 • تاییدیه دستورالعمل اجرایی جوشکاری (PQR)
 • صدور گواهینامه جوشکاری (WQT)
 • تهیه دستورالعمل رنگ آمیزی (PS)
 • تهیه و تنظیم کتابچه نهایی (FINAL BOOK)

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی بنا به نیاز و درخواست مشتریان ارائه می‌گردد.