ارتباط با ما

مجتمع آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش (ساختمان شماره 1)

آزمایشگاه متالورژی
041-34429310
فکس
041-34429311
آزمایشگاه بتن
041-34429312
آزمایشگاه خاک
041-34429313
مالی و اداری
041-34408329
بازرسی
041-34418478
مدیریت
041-34411887
ایمیل
jts.labs@gmail.com
کد پستی
5183993785
آدرس
تبریز، شنب غازان، کوی علیزاده، کوی محمدی، روبروی مدرسه خدیجه کبری، مجتمع آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش

مجتمع آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش ( ساختمان شماره 2 - شهرک صنعتی فناوری خودرو تبریز )

تلفن
041-34429310-13
ایمیل
jts.labs@gmail.com
کد پستی
00000000
آدرس
آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار صنعت، شهرک صنعتی فناوری خودرو، خیابان نوآوری سوم شرقی، تقاطع نوآوری سوم غربی

شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش - ساختمان مرکزی

تلفن
041-35512964-8
ایمیل
meta.lab@jtsahand.co.ir
کد پستی
5137946864
آدرس
تبریز- خیابان ۲۲ بهمن- میدان قونقا- نبش خیابان خیام-طبقات فوقانی بانک سپه