تیم تخصصی

اسامي كادر كليدي موسسه آموزشي فارغ التحصيل شده رشته تحصيلي تاريخ اخذ مدارك سمت فعلي در شركت سابقه كار (سال)، مسئوليتها و سوابق و تجربيات ويژه
مجيد رحيمي كارشناسي: دانشگاه تبريز
كارشناسي ارشد: پرديس دانشگاه تبريز
كارشناسي مكانيك كارشناسي ارشد مديريت كارشناسي 1376 كارشناسي ارشد 1393 مدير عامل 23 سال، مدير پروژه و مدير عامل شركت آرمان صنعت تدبير انديش
پرويز شاطري دانشگاه تبريز كارشناسي عمران 1359 رئيس هيئت مديره 30 سال، عضو هيئت مديره شركت آرمان صنعت تدبير انديش
يداله ناصري كارشناسي: دانشگاه تبريز
كارشناسي ارشد: سازمان مديريت صنعتي
كارشناسي مكانيك كارشناسي ارشد مديريت كارشناسي 1366 كارشناسي ارشد 1384 عضو هيئت مديره 30 سال، عضو هيئت مديره شركت آرمان صنعت تدبير انديش ، داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان
محمد ابراهيم زاده كارشناسي: دانشگاه محقق اردبيلي
كارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي سهند
كارشناسي عمران کارشناس ارشد عمران- سازه هاي دريايي كارشناسي 1381 كارشناسي ارشد 1384 مدير آزمايشگاه 17 سال، مدير آزمايشگاه مركزي، كارشناس فني و مسئول سيويل پروژه نفلين، مدير پروژه مقاوم سازي پلهاي تبريز و حومه، داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان
احمد رضازاد كارشناسي: دانشگاه تبريز
كارشناسي ارشد: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
كارشناسي ارشد زمين‌شناسي كارشناسي 1371 كارشناسي ارشد 1387 مدير فني خاک 28 سال، مسئول فني واحد خاك آزمايشگاه مركزي، داراي پروانه اشتغال اكتشاف و حفاري چاههاي عميق از سازمان نظام مهندسي معدن
محمد حسن پور کهنموئي كارشناسي: دانشگاه تبريز
كارشناسي ارشد: دانشگاه علم و صنعت
كارشناسي عمران كارشناسي ارشد ژئوتکنيک و خاك و پي كارشناسي 1386 كارشناسي ارشد 1388 مدير فني ژئوتکنيک و مدير كيفي 14 سال، كارشناس فني و مدير فني واحد ژئوتكنيك آزمايشگاه مركزي، داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان
سيد محمد موسوي دانشگاه آزاد تبريز كارشناسي عمران كارشناسي ارشد ژئوتكنيك و خاك و پي كارشناسي 1390 كارشناسي ارشد 1398 مدير فني بتن 18 سال، كارشناس فني و مسئول فني واحد بتن آزمايشگاه مركزي، داراي پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ساختمان
جلال مهدي پور دانشگاه علمي و كاربردي ماشين سازي تبريز كارشناسي مكانيك ساخت و توليد 1387 مدير فني متالورژي 18 سال، كارشناس فني و مسئول فني واحد متالورژي آزمايشگاه مركزي
رامين پاشائي فخري دانشگاه جامع علمي و كاربردي كارشناسي مكانيك ساخت و توليد 1390 مدير فني بازرسي جوش 18 سال، مدير پروژه هاي نظامي، كارشناس و مسئول فني بازرسي جوش آزمايشگاه مركزي
حاجي آقا شهبازي دانشگاه جامع علمي و كاربردي كارشناسي مهندسي فناوري بازرسي جوش 1394 كارشناس بازرسي جوش 29 سال، كارشناس بازرسي جوش آزمايشگاه مركزي
عظيم بيگ زاده دانشگاه آزاد پارس آباد مغان كارشناسي عمران 1400 تكنسين آزمايشگاه 27 سال
صالح پاشاپور آموزشكده فني شماره 1 يزد كارشناسي متالورژي 1387 تكنسين آزمايشگاه 12 سال
نادر صمدزاده دانشگاه پيام نور كارشناسي زمين شناسي 1395 تكنسين آزمايشگاه 18 سال
شهرام صدقي تكنسين آزمايشگاه 29 سال
عليرضا كاظمي تكنسين آزمايشگاه 15 سال
يوسف غفاري تكنسين آزمايشگاه 18 سال
امير عباسي دانشگاه جامع علمي و كاربردي فوق ديپلم كنترل كيفي 1389 تكنسين آزمايشگاه 18 سال
غلامرضا عابدي دانشگاه اروميه كارشناسي ارشد ژئوتكنيك و خاك و پي 1394 تكنسين و كارشناس آزمايشگاه 10 سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *