تیم تخصصی

اسامي كادر كليدي موسسه آموزشي فارغ التحصيل شده رشته تحصيلي تاريخ اخذ مدارك سمت فعلي در شركت سابقه كار (سال)، مسئوليتها و سوابق و تجربيات ويژه مجيد رحيمي كارشناسي: دانشگاه…

پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

پروژه های اجرا شده و در حال اجرا

✔ ارائه خدمات آزمايشگاهي مصالح ساختماني و استقرار آزمايشگاه محلي آزمايشات مقاومت مصالح طرحهاي آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی آزمايشگاه محلی عمليات احداث چهارخطه تبريز- بستان…

خدمات آموزشی

لیست دوره های آموزشی آزمایشگاه آرمان صنعت تدبیر اندیش بتن آماده سنگدانه های بتن سقف هاي تيرچه بلوک -قسمت 1: خرپای تيرچه و تيرچه خرپائی بلوک های سقفی مورد مصرف…

بازرسی

بازرسی فنی جوش و تست های غیر مخرب

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به دسته بندی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک،…

آزمایشگاه مکانیک سنگ

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به دسته بندی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک،…

آزمایشگاه ژئوتکنیک

خدمات مطالعات ژئوتکنیک

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به دسته بندی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک،…

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به دسته بندی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک،…

گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه ها صلاحیت مشاوره و پیمانکاری دانلود گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه (استاندارد 17025) از مرکز ملی تایید صلاحیت دانلود تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ( آزمون های مصالح ساختمانی ) دانلود…

درباره ما

مجتمع آزمایشگاهی مهندسین مشاور آرمان صنعت تدبیر اندیش بعنوان مشاور پایه1 ژئوتکنیک از سازمان برنامه و بودجه، به پشتوانه سه دهه تجربه کاری و با هدف گذاری بلند مدت هر…

دستگاه آزمایش کشش

آزمایشگاه مواد و متالورژی

مجموعه آزمایشگاهی آرمان صنعت تدبیر اندیش از بخش های مختلفی تشکیل شده است که به طور کلی به دسته بندی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک،…